Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Çarşamba , Ağustos 21 2019
Anasayfa / İlahi / Âlem-i nâsûta halk uryân gelir uryân gider – (Ahmed Canib Efendi k.s.)

Âlem-i nâsûta halk uryân gelir uryân gider – (Ahmed Canib Efendi k.s.)

Âlem-i nâsûta halk uryân gelir uryân gider
Gâh olur erhâmdan bî-cân gelir bî-cân gider

Rahm-i mâderden doğan etfâl-ı uşşâk-ı ilâh
Âlem-i ulviyyete insân gelir insân gider

Ziynet-i arz u semâyı seyreden ehl-i nazar
Halik’in sun’un görür hayrân gelir hayrân gider

“Men aref” esrarına vâkıf olan ehl-i velâ
Bezm-i hâss-ı vahdete hayrân gelir hayrân gider

Âdemiyyet rütbesin derketmeyen bâgî olur
Emr-i Hakk’ı tutmayan hayvan gelir hayvan gider

Gülistân-ı Kerbelâ’yı zikredip Hilmî Dede
Bülbül-i şeydâ gibi nâlân gelir nâlân gider