Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Çarşamba , Ağustos 21 2019
Anasayfa / Evrad-u Ezkar / Evrad-ı Kadiriyye – (Ahmet Canip Efendi k.s.)

Evrad-ı Kadiriyye – (Ahmet Canip Efendi k.s.)

اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿﴾ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿﴾ اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿﴾ اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿﴾ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِّينَ ﴿﴾ آمِينَ

innallahe ve mela’iketehu yusallune alen-nebiy ya eyyuhelleziyne amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima
•••
allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma’iyn
•••
subhane rabbike rabbil izzeti amma yasıfun ve selamün alel mürseliyn vel-hamdu lillahi rabbil-alemiyn
•••
es-selatü ves-selamü aleyke ya resüllallah
es-selatü ves-selamü aleyke ya habiballah
es-selatü ves-selamü aleyke ya halilallah
es-selatü ves-selamü aleyke ya nebiyallah
es-selatü ves-selamü aleyke ya safiyyallah
es-selatu ves-selamü aleyke ya hayre halkillah
es-selatü ves-selamü aleyke ya nure arşillah
es-selatü ves-selamü aleyke ya emine vahyillah
es-selatü ves-selamü aleyke ya men zeyyenehullah
es-selatü ves-selamü aleyke ya şerrefehullah
es-selatü ves-selamü aleyke ya men kerremehullah
es-selatü ves-selamü aleyke ya men azzemehullah
es-selatü ves-selamü aleyke ya men allemehullah
es-selatü ves-selamü aleyke ya seyyid el-mürseliyn
es-selatü ves-selamü aleyke ya imam el-müttekiyn
es-selatü ves-selamü aleyke ya hatem-en-nebiyyin
es-selatü ves-selamü aleyke ya rahmeten lil-alemiyn
es-selatü ves-selamü aleyke ya şefi-al-müzni’biyn
es-selatü ves-selamü aleyke ya resule rabbil-alemiyn
•••
selavatullahi ve mela’iketihi ve enbiya’ihi ve resulihi ve hamele’t-il arşihi ve cemi-il halkihi ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma’ıyn
•••
allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve habibike ve resülik-en nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim
•••
allahümme salli ala seyyidina muhammedin nebiyyil-melihi sahib-il makam-il a’la vel-lisan-il fasih
•••
allahüm mec’al efdale salavatike ebeden,
ve enma berekatike sermeden,
ve ezka tahiyyatike fadlen ve adeden
ala eşref-il hala’ik-il insaniyyeti,
ve mecma-il hakayık-il iymaniyyeti
ve tur-it-tecelliyat-il ihsaniyyeti,
ve mehbit-il esrar-ir-rahmaniyyeti
ve arus-il memleket-ir-rabbaniyyeti,
ve vasıtatı ıkdin-nebiyyin
ve mukaddim-i ceyş-il mürseliyn,
ve ka’id-i rekb-il enbiya’il mükerremiyn
ve efdal-il-halki ecma’iyn
hamil-i liva’il-izzil-a’la,
ve maliki ezimme’t-il mecd-il esna
şahid-i esrar-il ezel,
ve müşahid-i envar-ı sevabık-il-üveli
ve terceman-ı lisan-il kıdem,
ve menba’il ilmi vel-hilmi vel-hikem
mazhar-ı sırrıl cud-il cüz’iyyi vel-külliyyi
ve insan-i ayn-ıl vücud-il ulviyyi ves-sufliyyi
•••
ruh-ı cesed-il kevneyn
ve ayn-ı hayat-id-dareyn
el-mütehakkiki bi-a’la rüteb-il ubudiyyeti
vel-mütehallik-i bi-ahlak-il makamat-il istifa’iyyeti
el-halil-il a’zam, vel-habib-il ekrem
seyyidina muhammed bin abdullah bin abdulmuttalip
ve a’la sair-il enbiya-i vel mürseliyn
ve ala mela’iketik-el mukarrebiyn
ve ala ibadillah-is-salihiyn
min ehl-is semavat-i ve ehl-il aradıyn
küllema zekerek-ez-zakirun,
ve gafele an zikrik-el-gafilun
ve sellim ve radiyallahu anh
ashab-ı resulillah i ecmaiyn