Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Çarşamba , Ağustos 21 2019
Anasayfa / Sohbet ve Hâl / Sohbet / Miraç Kandili Sohbeti 1

Miraç Kandili Sohbeti 1

Mutasavvıfin der ki;
Sen seni terkettikten sonra Allah’ı görürsün.
Hazret-i Musa (A.S.) bizzat Allah’ı müşahade etti.  Ekabir-i Evliyaullah’da  bizzat Allah’ı müşahade eder.
Ekabir-i Evliyaullah makam-ı sıddıkiyette bizzat Allah-ı müşahade eder.

•••

Hazret-i İmam-ı Azam’ı  İmam-ı Cafer (A.S.) yetiştirdi.
İmam-ı Cafer Hazret-i İmam’ın annesini aldı, Hazret-i İmam-ı Azam üvey oğluydu.
İmam-ı Azam diyor ki: İmam-ı Cafer’e yetişmeseydim, ilim yetişmeyecekti, helak olacaktım.
İmam-ı Azam diyor ki: Allah’ı doksan dokuz defa alem-i manada gördüm. Burada mana derken, bizzat görüyor. Fakat ifade-i meram nasıl edecek? Alem-i mana diyor.
Mesela cedd-i arifeneniz İsmail-i Rumi bizzat Allah’ı görmüştür. Eşrefzade bizzat görmüştür. Gavs-ı Azam, artık..
İşte efendim, ekabir-i evliyaullah bu. Makam-ı sıddıkiyette…
Ya Efendim.
Ne kadar hoş.

•••

Peygamber-i Zişan diyor ki: Ulema-i ümmeti ki enbiya-i ben-i İsrail. Benim ümmetimin uleması ben-i İsrail peygamberleri gibidir. Yalnız nübüvvet mesdud olduğu için veli kalıyor. Yoksa mevki-i makam-ı nübüvvettir. Mesdud olduğu için veli kalıyor.

•••

Elhamdulillah. Hiçbir şeyimiz yoksa da, manevi cepheden perişan olsak dahi, öyle bir Ekabir-i Evliyaullah’a gönülden bağlandığımız var.
Elhamdulillah. Bu devlet-i saadet yeter bize.
Bunu iyi bilin, Vallah ül azim, yemin ile… Allah zümre-i Zakirini tahsisen yaratmış. Ve biz enbiya ile, evliya-u arifin ile, mukarrabin ile haşr olacağız. Eğer zakiri avam-ı nas ile haşr etseler arsa-i mahşerde, o cennet başına dar gelir.
Ya efendim.
Onun için dervişlik ne kadar sultanlıktır efendim. Peygamber-i Zişanın defter-i risaletpenahisinde  hepimiz mukayyediz, kayıtlıyız.
Ya efendim, ne kadar devlet vermiş.
Bakın “derviş”te, dal makam-ı devlete işaret eder. , makam-ı rü’yete işaret, şın makam-ı şehadete, vav dervişin muhakkak veli olduğuna işaret.
Ya efendim. Böyledir.

•••

Dervişan en ince noktalara kadar.. Üstaz-ı ekremin yanında, zeka-i fetaneti artıyor. Bilgisi artar, duygusu artar, görgüsü artar. Artar, artar…
Çünkü Allah’da ayet-i kerimede “ben O’nun dili, ben O’nun eli, ben O’nun ayağı, ben O’nun gözü olurum” diyor.
Burada Hafız ism-i Celil’inin esrar-ı manevisi altında Allah onu hıfz-ı himaye eder. Artık o, kendisinde ilim olmasa da, her konuşması, her sözü, ya bir ayet-i beyyinat ya bir hadis-i risaletpenahiye istinaden olur. Öyle konuşturur Hazret-i Allah.
Ya efendim.

•••