Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Çarşamba , Ağustos 21 2019
Anasayfa / Sohbet ve Hâl / Sohbet / Miraç Kandili Sohbeti 2

Miraç Kandili Sohbeti 2

Elhamdulillah… Elhamdulillah…Mazhariyyet…
Bezm-i ezelde, taksimatta ayrılmışız. elhamdulillah.
Ya efendim. Ezel taksimatı bu. Çok şükür.

•••

Bakın bugün ilmiyye vaz-ı nasihat ediyor, dervişliğe düşman zavallı. Dervişin kadr-i alini bilmiyor.

•••

Burada Yakup efendi vardı. Tarik-i melamidendi. Selahi hali vardı.Erbab-ı arifindendi, müftü idi. Ey erenler dedim, esna-i vaazda tasavvufi cepheden dersinizi yapsanız, çok hoş olur dedim. Bana dedi ki, şeyhim tasavvufi cepheden burada ders yapsam, bizi derhal şikayet ederler ve elimizden vazifeyi almaya kadar yürürler dedi. Tasavvufi cephe bazı noktalarda aklın maverasında, efendim.
Bazı soruyorum, fakir, ilmiyyeye burada.

•••

Bakın şimdi bu ne kadar hoş…
Mesela peygamber-i zişan, miraç bahsinde, efendim…
Sidret-ül münteha da…
Hazreti Cibril dedi: (Süleyman çelebi, ne kadar arif-i billah o veli-i kamil.)
“Ger geçersem zerre deyu ilerü
Yanaram baştan ayağa ey ulu
Yürü ki meydan senindir bu gece”
Şimdi burada ulema-i zahir diyor ki, efendim. Hazret-i Cibrile peygamber-i zişan müsaade edince, hey’et-i asliyesi ile pervaz edince, cevr-i semayı doldurdu diyor vücudu.
Nebi-i zişan hal-i istiğrakda idi tecelliyat-i subhaniyyeden. Ufak bir nazar ile baktı Hazret-i Cibrile.
Ulema-i zahir Hira dağındaki gibi gene korktu diyor. Yahu mükevvanatın hilkatına sebeb-i badi olan o peygamber-i ali şan. Cibril ondan korkar, peygamber korkar mı ondan!?
Efendim.!
Yüzbin Cibril O’nun bir hademesi olur.

•••

Ya efendim.
Bakın şimdi orada diyor ki evliya-i arifin. Ne kadar hoş söylemiştir hazretim.
“Eğer Cibril bir kere hakikat-ı Muhammediye’yi görse idi, mecnun olurdu, bir daha aklı başına gelmez, kimse onun derdine çare-i saz-ı derdmend olamazdı” diyor.

•••

Tasavufi cepheden, ne kadar sordu isem, kimse buna cevap vermedi.
Peygamber-i zişan huzur-i ilahiyeye vardı. Mabud ile abid arasında artık kimse kalmadı. Çünkü orası la hala vela mela denilen bir mevki ki, arşın üzerinde, bütün mükevvenatı o sarmış. Orayı Allah’dan başka bilen yok. Hiçbir kimse girmemiş, Ancak Peygamber-i zişan girdi oraya.
Peygamber-i zişan girince huzur-u ilahiye, Sure-i Taha’da tek bir ok çekimi kadar mesafe kaldı diyor. Buradan soba kadar bir şeydir demek ki.
Peygamber-i zişan; et tahiyyatı lillahi vessalavati vetteibadi dedi.
Ama burada harf, kelime, savt, seda hiç bir şey yok. Kalben, efendim
Allah-ü zül Celal: Es selamü Aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullah dedi.
Peygamber-i zişan bu sefer bizleri de katmak için: Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin dedi.
Hazret-i Cibril sidret-ül münteha’da, milyonlarca sene aşağıda idi. Nereden idrak etti, Allah ile abid arasındaki sohbeti de, şehadet etti: Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enla muhammeden abdüdühü ve resüluhü dedi.
Şimdi bunu soruyorum. Yok… Ve dahi duralar.
Milyonlarla sene Cibril aşağıda. Mabud ile abid, peygamber-i zişan ile Allah arasındaki sohbeti, doksan bin kelam geçti diyor Süleyman Çelebi, nereden Cibril idrak etti de şehadet getirdi. Sorunca, ve dahi duralar.

•••

Ruhlar zaman ve mekana tabi değildir. Derviş bu hususa çok dikkat etmeli.
Derviş rabıtasında, murakabasında tutunamadığından dolayı yol alamıyor. Lemha-i basarda, istediği yerde ruhu derhal hazır olur, bulunur. Tutunamıyor orada şimdi.

•••