Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Çarşamba , Ağustos 21 2019
Anasayfa / Sohbet ve Hâl / Sohbet / Miraç Kandili Sohbeti 3

Miraç Kandili Sohbeti 3

Ruhlar zaman ve mekana tabi değildir. Derviş bu hususa çok dikkat etmeli.
Derviş rabıtasında, murakabasında tutunamadığından dolayı yol alamıyor. Lemha-i basarda, istediği yerde ruhu derhal hazır olur, bulunur. Tutunamıyor orada şimdi.

•••
Şeyhine karşı rabıta yapar, Pirine karşı rabıta, murakaba yapar. Evliya-i arifin burada tutunuyor. Orada istediği gibi sohbet yapabiliyor. Hemen murakaba yapar, Peygamber-i zişan ile mülakat eder. Hiç zaman ve mekan kalmaz arada.
Efendim. Buraya bir misal verelim.
•••
Peygamber-i zişan diyor ki
– Ümmetimden bir kişi gönülden selat ü selam getirse araya melek girmez, bizzat kendisinden alırım.
•••
Bayezıd-ı Bestami kaddesallahü esrarümala hazretleri, ruhtaki süratin burada tecellisine işaret bakın, kuran okurken “messeniyyet dürrü” ayetine gelince, hemen murakaba yaptı, Hazret-i Eyyüb Aleyhüsselamı buldu. Dedi ki sen bir Peygamber-i alişansın. Senin şeref-i şanına Allah’a şikayet etmemek lazımdı. Neden şikayet ettin dedi.
Eyyüb Aleyhisselam diyor ki: Ya Bayezid. Ben Allah’a şikayet etmedim. Benim kalbime ve lisanıma hucüm edince kurtlar, Allah’a arz-ı niyaz ettim.Tesbih-i tehlil-i temcidden beni alıkoyacaklarından dolayı.
•••
Mesela Mısr-i Niyazi diyor ki.
Hani Yunus’un bir ebyat-ı eşarı var. “Bindim erik dalına, anda yedim üzümü. Bir sinek bir kartalı tuttu vurdu yere, bende gördüm tozunu.” Tasavvufi cepheden diyor.
Mısr-i Niyazi bunu şerh ederken, burada kalemde durmuş, zekayı fetaneti de durmuş, ilm ü irfanı durmuş. Hemen murakaba yapıyor, Yunusu buluyor. Yunus ser sühûlet devrinde. Mısr-i Niyazi şurada 300 senelik. Mısr-i Niyazi Yunusa:
Efendi hazretleri sizin bu ebyat-i eşarinizi şerh ederken, zekayı fetanetim, ve kalem durdu. Siz söyleyin diyor.
Yunus söylüyor, Mısr-i Niyazi yazıyor.
•••
Şah-ı Nakşibend Muhammed Bahaeddin Buhari Uveysi Hazretleri dervişine diz dize, alın alına, el ele teveccüh ederken. Dervişin Bağdatta bir akrabı varmış. Dervişin esna-i teveccühde aklına Bağdatta ki akrabası gelmesin mi. Şah-ı Nakşibend Hazretleri gözünü açmış. Evladım demiş. Vuslat yollarını aşarken, Bağdatta ne işin var senin kereta demiş. Görüyor ruhunun oraya gittiğini. Onun için Tarikat-ı aliyyede derviş rabıtada, murakabada iyi idrak ederek tutunabilse, derhal feyzi manevi kendisini istila eder.
•••
onun için Hazret-i Cibril de burda mabud ile abid arasında olan bunu… Ayet-i kerimede Ruhu-ul emin diyor Hazret-i Cibrile.
Efendim Himmet-i Aliyi kudsiyeleri üzerlerimize sahiban eylesin Allah.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir