Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Çarşamba , Ağustos 21 2019
Anasayfa / Sohbet ve Hâl / Sohbet / Miraç Kandili Sohbeti 4

Miraç Kandili Sohbeti 4

Hani mevlütte de var.
Ya Muhammed gel berü, diyor.
Peygamber-i zişan manen sordu:
-Yarabbi nasıl geleyim.
-Habibim sağ ayağını sol ayağına mühürle.
Bakın bunu ilmiyye katiyyeten bilmez de, duymamıştır da hiç.
Onun için tarikat-ı aliyyede, meşayıh huzuruna, erbab-ı arifin huzuruna giderse derviş, isterse şeyh, sağ ayağını sol ayağının üzerine mühürler. Sünnet-i Risaletpenahi bu.
•••
En ince noktalara kadar vukufiyet peydah etmişler.
•••
Bakın İsmail Hakkı Bursevi diyor ki: Bir kere derviş LAİLAHE İLLALLAH demesi oniki bin esmayı camidir diyor. Derviş böyle idrak ederek tesbihini çekerse, o bambaşka bir alem olur. oniki bin esmayı camidir diyor içerisinde kelime-i tevhid.
Hüdayi de ne diyor: Sen seni ne sanırsın, faniye aldanırsın, hoş birgün uyanırsın, tevhide gel tevhide.
Ne kadar dakik.
Yahu Peygamber-i zişan’ımız dervişti. O getirdi dervişliği. Bu haydutlar dervişliği inkar ediyor zavallılar.
•••
Ruhta sordular. Ruhi hastalık hakkında ne dersiniz Efendi Baba dediler.
Ruh katiyyen katibeten hastalanmaz. Ceset hastalanır. Ceset delirir. Ceset mecnun olur.Ruh hastalanmaz. Bakın Hazret-i Gavs hakkında Kuran’ı Azimüşşanda ayet var. Estaunizübillah “ve hüvel kahiru fevkal ibadi”. İbadım içerisinde kahir vaziyettedir HAzret-i Gavs-ül azam. Öyle bir veli-i kamil ki. Yahu bir insanın meddahı, medh edicisi Allah olursa, onu vasf edemez beşer artık.
•••
Bakın şimdi size, biliyorsunuz, sohbet olsun diye söylüyorum.
Alem-i ervahta peygamberan önde, başta bizim peygamber-i zişanımız, ulül azim peygamberan, arkasından nebiler, resüller.
Hazret-i Gavs-ül azam birinci sırada, önde. Geldi melek, hazret-i gavsı ikinci sıraya getirdi. Gene çıktı öne. Getirdi. Gene çıktı öne. Bir türlü durduramadılar. Gittiler Peygamber-i zişana.
-Ya Resülallah. Sülb-ü pak-i Risaletpenahinden gelecek HAzret-i Gavs-ül Azam Abdülkadir Geylani enbiya sırasında duruyor dediler.
Nebi-i zişan geldi.Dedi ki:
-Evladım, Senin makamın, makam-ı nübüvvettir. Fakat ben Hatem-en nebi olduğum için, sen ikinci sırada başta duracaksın, dur dedi.
Öylecene durdurdular.Yoksa durmadı bir türlü.
Lahavle vela kuvvete vela kudrete illa billahi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir