Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Çarşamba , Ağustos 21 2019
Anasayfa / İlahi / Erkân-ı Geylânî – (Ahmet Canip Efendi k.s.)

Erkân-ı Geylânî – (Ahmet Canip Efendi k.s.)

Yedi iklimde sürülür, İşit erkân-ı Geylânî.
Kamû büldânda kurulur, Hemîn meydân-ı Geylânî. 

Düşenin destini tutar, Yakın, ırak demez yeter,
Tarîkine girüp ol er, Yücedir şân-ı Geylânî.

Tarîkine giren anın, Düşer aşkına Mevlâ’nın,
Olanı kul o sultanın, Sever Yezdan’ı Geylânî.

Mürîdine eza eden, Kefeni hazırlasın erken,
İnan bu sözlerime sen, Açık burhân-ı Geylâni.

Mürîdim tabli ur sen der, Kasîdesinde hem ol Pîr,
Seni tablım uyandırır, Budur fermân-ı Geylânî.

Mürîdim korkma der aslâ, Nasîrimdir benim Mevlâ,
Size düşman olan zirâ, Olur düşmân-ı Geylânî.

Anın dervişi Kuddûsi, Olalı arttı sevdası,
Deyüp teşvik eder nâsı, Olun yârân-ı Geylânî.