Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Pazar , Temmuz 21 2019
Anasayfa / İlahi / Ta Ezel Bezmindeki – (Ahmet Canip Efendi k.s.)

Ta Ezel Bezmindeki – (Ahmet Canip Efendi k.s.)

Ta Ezel Bezmi’ndeki güftara bağlı başımız
Müminiz, ihlâs ile ikrara bağlı başımız

Birliğini bir biliriz mümin-i billah ilen
Biz o Mevlanın kuluyuz işimiz Allah ilen

Küntü Kenz’in sırrını biliriz Kelimullah ilen
Hazret-i Kur’an’daki esrara bağlı başımız.

Nur-u Ekrem’den zuhura geldi cümle kâinat
Menba-i ervahımızsın buluruz senden necat

Hem şefî’l-müminindir sözlerin aynel-hayat
Hak resuli Ahmed-i Muhtar’a bağlı başımız.

Nuru ikrarımız ol dört sultan evliya
Biri Sıddîk, biri Faruk, birisi ehl-i hayâ

Zülfikâr’ın sahibi bir Aliyyü’l Murteza
İzindeyiz izleriz dört yâra bağlı başımız.

Biz muhibbi Hanedanı Ehl-i Beytiz Ahmed Dede
Hazreti Pir Gavs-u Geylaniy’e bağlı başımız