Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Pazar , Temmuz 21 2019
Anasayfa / İlahi / Aşık Oldur ki – (Ahmet Canip Efendi k.s.)

Aşık Oldur ki – (Ahmet Canip Efendi k.s.)

Âşık oldur kim kılar cânın fedâ cânânına
Meyl-i cânân etmesün her kim ki kıymaz cânına

Cânını cânâna vermekdür kemâli âşıkın
Vermeyen cân i’tirâf etmek gerek noksânına

Aşık oldur ki cefa taşında ikrah etmeye
Rîze rîze kılsalar sinesin çarh etmeye

Kan içe sabr eyleye derdinden eyvâh etmeye
Razı aşk-ı yâriden ol yârı âğyar etmeye