Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Çarşamba , Ağustos 21 2019
Anasayfa / İlahi / Hüseynem -II- Mersiye (Ahmet Canip Efendi k.s.)

Hüseynem -II- Mersiye (Ahmet Canip Efendi k.s.)

Ben âşık-ı dil-vefakâr-ı Hüseynem
Gül âşıkıyam bülbül-i gülzâr-ı Hüseynem

Müjde ver ey bâd-ı sabâ evlâd-ı Ali’den
Mahrûm-ı visâl-i reh-i dîdâr-ı Hüseynem

Dahilek Ya Resulallah

Seyyâh-ı cihânım ciğerim kûşe-i gamdır
Mihnetkeş olub tâlib-i esrâr-ı Hüseynem

Şemşîr-i nigâh alsa bile cânımı tenden
Dönmem yine ben bin cân ile yâr-i Hüseynem

Dahilek ya Şah-ı Şehid-i Hüseyni Kerbela

Yüz gam yüz tutsa bile yine dönmem
Gamhâne-i alemde fedâkâr-ı Hüseynem

Dahilek Ya NebiAllah

Rahmeyle meded hâlime ey şâh-ı Kalender
Bir miskîn-i âciz o Hünkârı Hüseynem