Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Çarşamba , Ağustos 21 2019

Sohbet

Miraç Kandili Sohbeti 5

Miraç Kandili - Ulucami

Abbas Efendi vardı burada hazretim, Meşayıhi Kadiriyeden. Safiyüddin Efendiden icazet almış, hilafetini de Fakir’e göstermişti. Rahmetullahi Aleyh.

Oku »

Miraç Kandili Sohbeti 3

Miraç Kandili - Ulucami

Ruhlar zaman ve mekana tabi değildir. Derviş bu hususa çok dikkat etmeli. Derviş rabıtasında, murakabasında tutunamadığından dolayı yol alamıyor. Lemha-i basarda, istediği yerde ruhu derhal hazır olur, bulunur. Tutunamıyor orada şimdi.

Oku »

Miraç Kandili Sohbeti 2

Miraç Kandili - Ulucami

Elhamdulillah… Elhamdulillah…Mazhariyyet… Bezm-i ezelde, taksimatta ayrılmışız. elhamdulillah. Ya efendim. Ezel taksimatı bu. Çok şükür.

Oku »

Miraç Kandili Sohbeti 1

Miraç Kandili - Ulucami

Mutasavvıfin der ki; Sen seni terkettikten sonra Allah’ı görürsün. Hazret-i Musa (A.S.) bizzat Allah’ı müşahade etti.  Ekabir-i Evliyaullah’da  bizzat Allah’ı müşahade eder.

Oku »